News

Digital workflow as an essential prerequisite for AI in pathology – AI for Life Podcast

By Patrick de Boer
28 June, 2021

Aiosyn’s CEO, Patrick de Boer, was a guest in the seventh edition of the AI for Life podcast to discuss introduction of AI in the digital pathology workflow.

[Only Dutch version available]

In de zevende aflevering van de podcast ‘AI for Life’ staat het onderwerp computational pathology centraal. Katrien Grünberg, Jeroen van der Laak (beiden van het Radboudumc) en Patrick de Boer (medeoprichter van Aiosyn, een startup op basis van kennis die in het Radboudumc is ontwikkeld) spreken over het gebruik van AI bij het invoeren en ondersteunen van een digitale workflow voor de patholoog.

 

Onderwerp van deze uitzending is computational pathology. Kunstmatige Intelligentie (AI) om de radioloog te ondersteunen kennen we natuurlijk al langer en begint steeds meer ingeburgerd te raken in dagelijkse operationele processen. Denk bijvoorbeeld aan software voor het scannen en analyseren van longscans voor het detecteren van kanker. Maar het gebruik van AI bij pathologie kent nog altijd enkele belangrijke hobbels en uitdagingen. Zo zijn pathologen nog niet altijd gewend aan een digitale workflow en gebruiken ze vaker een microscoop dan slimme software. Daarbij moeten hoge kosten gemaakt worden voor het invoeren van een digitale workflow.

Digitale workflow

Toch biedt AI grote mogelijkheden om de kwaliteit van weefselonderzoek te verbeteren en het proces efficiënter te maken. De sprekers in deze podcast willen de komende jaren grote stappen zetten in het invoeren en ondersteunen van de digitale workflow voor de patholoog. Sprekers in deze uitzending zijn:
Katrien Grünberg, hoofd afdeling pathologie in het Radboudumc;
Jeroen van der Laak, onderzoeker computational pathology in het Radboudumc;
Patrick de Boer, medeoprichter van Aiosyn, een startup op basis van kennis die in het Radboudumc is ontwikkeld.

Platform

De podcast-serie AI for Life is een initiatief om experts van Radboud AI en andere kennisinstellingen in de regio Nijmegen die beroepsmatig sleutelen aan data en algoritmes een laagdrempelig platform te bieden. Ook innovatieve ondernemers die deze kennis en expertise omzetten in zinvolle producten en diensten voor de samenleving komen hier aan het woord. Hoe gebruiken ze AI, welke afwegingen maken ze? Zien ze kansen, belemmeringen, onvermoede vergezichten? De redactie achter de podcast-serie bestaat uit Martijn Kriens (Briskr.Validate!), Joey van Baarsel (Novio Tech Campus), Pieter Lomans (Radboudumc) en Tibor Bosse (hoogleraar Communicatiewetenschap en Kunstmatige Intelligentie Radbouduniversiteit).

Originally published by Radboudumc