← Back to news overview

New start-up Aiosyn will bring AI research into pathology diagnostics

Aiosyn is on a mission to accelerate the adoption of artificial intelligence in pathology diagnostics and improve the chances of cancer patients worldwide. Aiosyn is a spin-off from Radboudumc, a frontrunner in computational pathology research.

[Dutch version after English]

Pathology is pivotal in the diagnostic process of many diseases such as cancer. For more than 100 years pathologists have been using the optical microscope for tissue examination. The field of pathology is now challenged by the world’s shortage of pathologists, and the growing requirements for efficiency and consistent quality.

A revolution in the field

Recent progress in artificial intelligence, imaging, and high-performance computing has unlocked a revolution in the field: AI-powered Computational Pathology. Aiosyn will bring research algorithms into clinical practice to both speed up and improve the quality of pathology diagnostics.

Integrating algorithms

Aiosyn aims to democratize the access to high quality pathology diagnostics around the world; and believes that at critical moments the chances of cancer patients can be improved through computational pathology. Aiosyn’s AI-powered solutions will be integrated into standard digital pathology workflows, providing assistance to pathologists with a seamless experience.

Diagnostics & life sciences support

Aiosyn’s products will focus on clinical diagnostic support for complex diseases such as prostate and breast cancer. The company will also provide solutions for biotech, pharma and diagnostics companies.

World-leading science

Aiosyn originates from the group of Jeroen van der Laak, head of the Computational Pathology Group from Radboud University Medical Center (Radboudumc). The group is world-renowned for pioneering AI for large-scale whole-slide image analysis with high-ranking journal publications (e.g., automated grading of prostate cancer), the CAMELYON and PANDA challenges for breast and prostate cancer, and the IMI BIGPICTURE project. Aiosyn’s management team consists of Patrick de Boer, Jeroen van der Laak, David Tellez and Wouter Bulten. Katrien Grünberg, Geert Litjens and Francesco Ciompi are members of the advisory board.


Start-up Aiosyn ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

Aiosyn wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Aiosyn is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie.

Pathologie is onmisbaar in het diagnostische proces van veel ziekten, zoals kanker. Al meer dan honderd jaar gebruiken pathologen de microscoop voor weefselonderzoek. De pathologie wordt echter geconfronteerd met een wereldwijd tekort aan pathologen en een toenemende vraag naar efficiëntie en consistente kwaliteit.

Revolutie in het vakgebied

De recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, beeldanalyse en high-performance computing heeft een revolutie ontketend in het vakgebied in de vorm van AI-powered Computational Pathology. Aiosyn gaat algoritmen vanuit het onderzoeksveld naar de klinische praktijk brengen om daarmee de snelheid en kwaliteit van de diagnostiek in de pathologie te verbeteren.

Algoritmen integreren

Aiosyn wil voor iedereen ter wereld de toegang tot hoogwaardige diagnostiek mogelijk maken en meent dat op kritieke momenten de kansen van kankerpatiënten verbeterd kunnen worden door het gebruik van algoritmen. Aiosyn's AI-oplossingen worden geïntegreerd in de standaard workflow van de digitale pathologie, waardoor pathologen er zonder problemen gebruik van kunnen maken.

Diagnostiek, biotech & farmacie

De producten van Aiosyn zijn gericht op klinische diagnostische ondersteuning voor complexe ziekten zoals prostaat- en borstkanker. Het bedrijf gaat ook AI-oplossingen aanleveren voor bedrijven in de biotech, farmacie en diagnostiek.

Wetenschap van wereldklasse

Aiosyn komt voort uit de groep van Jeroen van der Laak, hoofd van de Computational Pathology Group van het Radboudumc. De groep geniet wereldfaam vanwege pionierswerk op het gebied van AI voor grootschalige whole-slide beeldanalyse met wetenschappelijke artikelen in toptijdschriften (bijvoorbeeld geautomatiseerde gradering van prostaatkanker), de CAMELYON en PANDA challenges voor borst- en prostaatkanker, en het IMI BIGPICTURE project. Het management team van Aiosyn bestaat uit Patrick de Boer, Jeroen van der Laak, David Tellez en Wouter Bulten. Katrien Grünberg, Geert Litjens en Francesco Ciompi maken deel uit van de adviesraad.